سایت ارزی (Arzee)/ نائب رئیس هیئت مدیره بورس گفت: از مردم عذرخواهی می کنیم .

شاخص ها مثبت می شود