نوداقتصادی/ دکتر عبدالملکی درباره عملکرد اقتصاد کشور در 7 سال گذشته گفت: نقدینگی در دولت آقای روحانی ۵ برابر شده اما رشد واقعی اقتصاد از یک درصد بیشتر نشده است.

دکتر حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره المان های اقتصادی کشور گفت: اگر روند افزایش نقدینگی در ادامه سال ۹۹ مثل رشد نقدینگی بهار باشد، حجم نقدینگی نسبت به سال ۹۸، ۳۵ درصد بیشتر می شود. نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت شود منجر به افزایش تولید، افزایش اشتغال، رفاه و کاهش قیمت‌ها می شود ولی اگر این نقدینگی به سمت تولید نرود حتما منجر به تورم می شود.