اکو ایران/ افزایش قیمت زمین دولت را مجبور به تهیه لایحه کرد. لایحه ای که در سال 52 در دولت مورد بررسی قرار گرفت. 

در این برنامه سفر در زمان به خط و نشان نفتی عربستان برای اسرائیل هم پرداختیم. خبری که مربوط به سال 1973 (1352) است. 

قطعنامه اروپا در حمایت از ایران هم 20 سال پیش باعث اختلاف نظر آمریکا و اروپا شد. 

راهیابی خودروهای ایرانی به عراق هم خبر دیگری است که در این برنامه سفر در زمان به آن پرداختیم.