صدا و سیما/ طرح کالابرگ الکترونیکی وارد فاز جدید شد.