سایت ارزی (Arzee)/ سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم، در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد.

این مقام سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مراحل ثبت صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم به شماره ثبت ۱۱۷۵۴ در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد.
وی افزود: صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم امروز در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد و برای مرحله بعد برای پذیره نویسی به شرکت بورس تهران ارسال خواهد شد تا برای انتخاب نماد و فرآیند پذیره نویسی آماده شود.