شبکه خبر/ ویس کرمی, مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در ارتباط تصویری با رئیس جمهور گزارشی از عملکرد این شرکت ارائه کرد. ویدئو را مشاهده نمائید.