اکو ایران/ در روزهای پر افت و خیز بورس، صحبت‌های زیادی در خصوص مداخله دولت و حمایت از رشد شاخص بورس در میان اقتصاددانان شکل گرفته‌است.

در این ویدیو اکوایران نظرات مردم را درمورد اینکه آیا در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و آیا صندوق دارا دوم یا پالایشی یکم را می‌خرند، پرسیده می‌شود.
در این ویدئو نظرات مردم درمورد چرایی سرمایه‌گذاری نکردن در بورس را می‌بینید:
🎤چرا سرمایه‌گذاری کنم؟ اعتمادی به بورس ندارم.
🎤سرمایه‌گذاری نمی‌کنم چون سودهای بورس واقعی نیست و به تولید کمکی نمی‌کند.
🎤سال‌های قبل که سرمایه‌گذاری کرده بودم، ضرر زیادی کردم، دیگر سرمایه‌گذاری نمیکنم.
🎤حقوقی‌ها در بورس به‌جای حمایت به فکر سود خود هستند.‌
🎤اختلاف نظر درمورد دارا دوم زیاد است، یک روز می‌گویند عرضه می‌شود، یک روز نه.