اکو ایران/ در روزهای پر افت و خیز بورس، صحبت‌های زیادی در خصوص مداخله دولت و حمایت از رشد شاخص بورس در میان اقتصاددانان شکل گرفته‌است.

در این ویدیو اکوایران نظرات مردم را درمورد اینکه آیا در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و آیا صندوق دارا دوم یا پالایشی یکم را می‌خرند، پرسیده می‌شود.
در این ویدئو نظرات مردم درمورد چرایی سرمایه‌گذاری نکردن در بورس را می‌بینید:
?چرا سرمایه‌گذاری کنم؟ اعتمادی به بورس ندارم.
?سرمایه‌گذاری نمی‌کنم چون سودهای بورس واقعی نیست و به تولید کمکی نمی‌کند.
?سال‌های قبل که سرمایه‌گذاری کرده بودم، ضرر زیادی کردم، دیگر سرمایه‌گذاری نمیکنم.
?حقوقی‌ها در بورس به‌جای حمایت به فکر سود خود هستند.‌
?اختلاف نظر درمورد دارا دوم زیاد است، یک روز می‌گویند عرضه می‌شود، یک روز نه.