فارس/ بر اساس آمارهای کشتیرانی و منابع صنعتی، صادرات نفت عراق تا 25 آگوست به 2.63 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.

به گزارش رویترز، بر اساس آمارهای کشتیرانی و منابع صنعتی، صادرات نفت عراق تا این زمان در ماه آگوست کاهش یافت که این نشان می دهد دومین تولیدکننده اوپک، در حال کاهش بیشتر تولیدش است تا به توافق کاهش تولید اوپک عمل کند.
میزان صادرات عراق تا 25 آگوست به 2.63 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.
این رقم 40 هزار بشکه در روز کمتر از ارقام رسمی ماه جولای یعنی 2.67 میلیون بشکه در روز است.
عراق هنوز میزان تولیدش را کاهش می دهد زیرا در ماه های اولیه توافق کاهش تولید، به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرده است.
عراق در هفتم ماه اگوست اعلام کرد میزان تولیدش را 400 هزار بشکه دیگر در ماه های آگوست و سپتامبر برای جبران تولید بیش از حد در 3 ماه نخست اجرای توافق کاهش تولید، کم خواهد داد.
بر اساس آمارهای رهیابی نفتکش ها و منابع صنعتی، جنوب عراق، خروجی اصلی نفت خام این کشور است. صادرات شمال عراق نیز در ماه آگوست اندکی کاهش یافته است.
در مجموع، صادرات روزانه نفت عراق 80 هزار بشکه تا 25 آگوست کاهش یافته است.
عراق در ماه جولای 73 درصد به توافق کاهش تولید پایبند بوده که بر اساس محاسبات رویترز، این رقم در ماه آگوست به 106 درصد خواهد رسید.