تسنیم/ بر اساس داده‌های آماری بدست آمده از وبسایت رهگیری نفتکش‌ها، میزان صادرات نفت ایران بسیار بیشتر از اعدادی است که آمارهای آمریکا نشان می‌دهد.

داده های آماری وبسایت «تانکر تِرَکِر» که کار رهگیری نفتکشهای جهان را انجام می‌دهد میزان صادرات نفتی ایران بسیار بیشتر از آمار آمریکایی‌ها است.

بر همین اساس بنا به گزارش خبرگزاری روسی «آرتی»، طبق داده‌های رسمی منتشر شده در هفته جاری، چین واردات نفت خود را از ایران از سر گرفته است بطوریکه در ماه ژوئیه 120،000 بشکه در روز از ایران نفت خام وارد کرده است.

براساس داده های گمرک چین، واردات نفت این کشور از ایران در فاصله ژانویه و ژوئیه سال جاری به طور متوسط 77 هزار بشکه در روز بود که 9 برابر کمتر از ارقامی بود که چین قبل از اعمال مجدد تحریم های صنعت نفت و صادرات نفت از سوی آمریکا گزارش کرده بود. اما از طرفی گزارش های مختلف، تحقیقات رسانه ای و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها حاکی از آن است که چین بیشتر از گزارش‌های رسمی از ایران نفت دریافت می کند.

بر اساس این داده ها، ایران در حال حاضر بیش از ششصد هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کند که بیشتر آنها به منظور جلوگیری از شناسایی و تحریم کشتی‌های نفتی توسط آمریکا با استفاده از نقل و انتقالات کشتی به کشتی صورت می‌گیرد.