اکو ایران/ شورای رقابت برای اولین بار در طول حیات خود به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده است. این نهاد پیش‌تر اعلام کرده بود قیمت محصولات مونتاژی نه تنها افزایشی نخواهد بود بلکه به نسبت قیمت های پیشین کاهش نیز پیدا خواهد کرد.

اعضای شورای رقابت برای محاسبه قیمت های خودروهای مونتاژی سه پارامتر را مدنظر قرار دادند. پارامتر اول مربوط به تعیین تکلیف نرخ ارز برای محاسبه قیمت محصولات مونتاژی شرکت های خودروساز خصوصی بود. 

شورای رقابت برای تعیین میانگین نرخ ارز سه ماهه منتهی به اردیبهشت 1402 یعنی نرخ دلار از بهمن 1401 تا فروردین 1402 را مبنا قرار داده است. اعضای شورای رقابت برای محاسبه سایر هزینه های مرتبط با تولید خودرو نیز مبنای محاسبه خود را صورت های مالی شرکت های خودروساز قرار داده اند. 
همچنین قیمت کارخانه ای خودروی مورد نظر در کشور مبدا نیز پارامتر سومی بود که مورد توجه شورای رقابت قرار گرفته بود .

اختلاف قیمت ها گاه به بیش از یک و نیم میلیارد تومان در فاصله کارخانه‌ای جدید تا بازار رسیده است.