اکو ایران/ سال گذشته از نظر تورم مواد غذایی سال عجیبی بود و تقریبا هر هفته خبری در مورد افزایش ناگهانی قیمت یکی از اقلام سفره ایرانی شنیده می‌شد.

 بارها هم کار به کمبود و صف‌های طولانی رسید. با مرور فهرست مواد خوراکی که شوک قیمتی داشتند به این نتیجه می‌رسیم که مواد پروتئینی و لبنیات در صدر گرانی بودند اما میوه‌ها هم تمام سعی‌شان را برای عقب نماندن از قائله تورم در سال ۹۹ به کار بردند.