سایت ارزی (Arzee)/ رئیس شورای رقابت، صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در بازه زمانی سه ماهه را، مشروط به افزایش نرخ تورم دانست.