2024/07/14

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

«شاراک» در سه ماهه اول امسال همانند دوره قبل سود ساخت

«شاراک» در سه ماهه اول امسال همانند دوره قبل سود ساخت

«شاراک» در سه ماهه اول امسال همانند دوره قبل سود ساخت

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد 1402 پتروشیمی شازند (شاراک)

شاراک با درآمد عملیاتی 6429.3 میلیارد تومان افزایش 5 درصدی داشته و با بهای تمام شده 5198.6 میلیارد تومان رشد 4 درصدی در قیاس با دوره مشابه قبلی را نشان میدهد.

سود ناخالص با افزایش 7 درصدی به 1230.7 میلیارد تومان رسیده و سود عملیاتی با رشد 3 درصدی برابر 1103.2 میلیارد تومان بوده است.

سود خالص 1 درصد زیاد شده و برابر 1165.8 میلیارد تومان گزارش شده و به ازای هر سهم سود 144.6 تومانی محقق گردیده است.

 

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید