سایت ارزی (Arzee)/ شاخص کل بورس تهران  با 25 هزار و 555 واحد رشد به ۱ میلیون و 575 هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن هم با 111 هزار و 49 واحد رشد روی 467 هزار و 507 واحد ایستاد.

وامید، پارسان ، کجاد، شپنا، شستاو فولاد و شتران بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشته اند.

شاخص فرابورس هم با 410 واحد رشد به ۲۲ هزار و 728 واحد رسید.

بپاس، کگهر، مارون، زاگرس، فرابورس، صبا و دی  بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشته اند.