خبرگزاری دانشجو/ عباس پاکپور، مدیر صادرات شرکت دخانیات ایران گفت: صادرات توتون ایران حدود 300 درصد در سال 1401 افزایش یافت. صادرات سیگار را دستور کار قرار دادیم.