سایت ارزی (Arzee)/ سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگوی ویژه خبری گفت: سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است.