اقتصاد نیوز/ قیمت سکه نسبت به ده سال پیش ۲۰۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۶۳ درصد افزایش داشته است.
 
یک دهه پیش، در چنین روزی قیمت سکه 605 هزار تومان بود. امروز قیمت سکه به بالای 13 میلیون تومان رسید و در نهایت در قیمت 12 میلیون و 811 هزار تومان آرام گرفت که این رقم نسبت به رقم ده سال پیش 2017 درصد افزایش نشان می‌دهد. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده، که نرخ تورم براساس تغییرات آن تعیین می‌شود، 463 درصد افزایش داشته است.

در 10 سال گذشته، درصد افزایش قیمت سکه بیش از 4 برابر درصد افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده است که دلایل اصلی آن تغییرات قیمت جهانی، افزایش نرخ ارز به علت تحریم‌ها و کاهش ارزش ریال است.