سایت ارزی (Arzee)/ خطوط باقیمانده متروی تهران را قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران تکمیل خواهد کرد.