فارس/ سه طرح احداث خطوط 6 و 9 سراسری انتقال گاز، احداث پتروشیمی بوشهر و نیروگاه تولید برق میادین غرب کارون به ارزش 4.7 میلیارد یورو افتتاح شد.

امروز دوشنبه در نشستی با حضور حسن روحانی، ریاست جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت و حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت گاز سه طرح مهم در حوزه صنعت نفتی کشور افتتاح شد.
مجموع سرمایه‌گذاری برای این سه طرح 4.7 میلیارد یورو بود که سه میلیارد یوروی آن برای طرح احداث خطوط 6 و 9 سراسری گاز طبیعی،  1.3 میلیارد یوروی آن برای طرح احداث پتروشیمی بوشهر و 320 میلیون یوروی آن برای احداث نیروگاه تولید برق در میادین غرب کارون بود.

طرح احداث خطوط 6 و 9 سراسری گاز طبیعی باعث انتقال گاز در کریدور غربی کشور می‌شود و به گفته وزیر نفت صادرات گاز به کشور عراق را تقویت می‌کند.