اکو ایران/ از پیش‎گشایش، روند منفی بازار به طور کامل مشهود بود و تاکنون شاخص با ریزش مواجه شده است. در سهم‎های بزرگ نیز هنوز خبری از حمایت‎های خاص و مهمی مشاهده نمی‎شود. باید دیدهفته آینده می‎توان نشانه‎های مثبتی یافت یا خیر.