نوداقتصادی/ بررسی آمار‌ها حاکی از آن است که درآمد ملی ایران در ۸ سال گذشته ۲۹ درصد سقوط کرده است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده، درآمد ملی ایران در دولت روحانی نسبت به رکورد دولت قبل، ۲۹ درصد سقوط کرده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، بهترین رکورد درآمد ملی ایران مربوط به دولت دهم و سال ۱۳۹۰ است که درآمد ملی کشور به ۵۵۴۱۸۴۰ میلیارد ریال رسید، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درآمد ملی ایران مرتبا کاهش یافت به طوری که در سال ۱۳۹۸ به ۳۹۳۹۲۵۴ سقوط کرد که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۹ درصد کمتر است.
لازم به ذکر است بالاترین درآمد ملی ایران در دولت روحانی از پایین‌ترین رقم دولت‌های نهم و دهم هم کمتر است.