2024/07/15

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

«سرود» سه ماهه اول امسال را با جهش ۹۱ درصدی درآمدها به پایان رساند

«سرود» سه ماهه اول امسال را با جهش 91 درصدی درآمدها به پایان رساند

«سرود» سه ماهه اول امسال را با جهش 91 درصدی درآمدها به پایان رساند

سیمان شاهرود در پایان سه ماه اول امسال به فروش 443.7 میلیارد تومانی رسید که 91 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بوده است.

 مقدار فروش داخلی افزایش 1 درصدی و میانگین نرخ فروش محصولات افزایش قابل توجه191 درصدی داشته است.

 مقدار فروش صادراتی با رشد 61 درصدی همراه بوده و میانگین نرخ فروش محصولات190 درصد افزایش یافته است. درآمد صادراتی برابر 245.1 میلیارد تومان بوده که 210 درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی است.

1402-04-04 11_16_23-سرود - Excel (Product Activation Failed)

مرجع: با اقتصاد

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید