سایت ارزی (Arzee)/ با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی براینکه رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه سال کنترل شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقدینگی تا پایان مرداد ماه به بیش از ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به نقدینگی بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیاردی پایان سال گذشته رشدی همراه با سرعت کم و کنترل شده داشته است.

نقدینگی میزان حجم پول در گردشی است که از مجموع پایه پولی و شبه پول (هرگونه پولی که در بانک سپرده‌گذاری شده اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده است) خلق می‌شود و رشد بیش از اندازه و خارج از کنترل آن تاثیراتی مخربی چون افزایش تورم و قیمت‌ها بر اقتصاد هر کشوری را در بر خواهد داشت.

در این زمینه، کارشناسان اقتصادی وضعیت نقدینگی در امسال را اینگونه توصیف می‌کنند که رشد آن همچنان ادامه‌دار خواهد بود و پیش‌بینی رقمی معادل یک میلیون میلیارد تومان برای آن دارند اما رئیس کل بانک مرکزی وعده داد که امسال با انتشار اوراق و فروش اموال دولتی رشد نقدینگی کنترل و کم می‌شود.

پس از طرح این موضوع، همتی در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرد که رشد پایه پولی و نقدینگی در پنج ماهه اول سال جاری در مقایسه با پایان سال گذشته کنترل شده و این دو متغییر در این بازده زمانی به ترتیب تنها ۴ و ۱۲ درصد رشد داشته‌اند.

بررسی آمار وضعیت نقدینگی و پایه پولی در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم پایه پولی از آن معادل ۴۲۷ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بوده است. همچنین، وضعیت این دو متغیر پولی تا پایان خرداد ماه امسال بیانگر این است که نقدینگی معادل ۲۶ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان بوده و سهم پایه پولی از آن ۵۰۲۰ میلیارد تومان بوده است.

اگر طبق گفته همتی نقدینگی و پایه پولی تا پایان مردادماه نسبت پایان سال گذشته ۱۲ و چهار درصد رشد کرده باشد، اکنون نقدینگی تا پایان مردادماه باید به رقم ۲۷ هزار و ۶۸۷ میلیارد تومان و پایه پولی نیز معادل ۴۴۴۳ میلیارد تومان رسیده باشد.

با این حساب، رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، معادل ۸.۶ درصد بوده که آمار پنج ماهه نخست نشان‌دهنده کند شدن حدود ۴.۶ درصدی رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه دارد اما این رشد با سرعت کمتری اتفاق می‌افتد.