2024/07/23

ارزی

اخبار، تحلیل و بررسی اقتصادی و بازار بورس و ارزهای دیجیتال

سردرگمی سکه به صندوق‌های طلا سرایت کرده است! / بازدهی قابل قبول صندوق‌های سهامی

سردرگمی سکه به صندوق‌های طلا سرایت کرده است! / بازدهی قابل قبول صندوق‌های سهامی

سردرگمی سکه به صندوق‌های طلا سرایت کرده است! / بازدهی قابل قبول صندوق‌های سهامی

اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ میان صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق نوید دانایان پارس بود که توانست بازدهی 2.05 درصدی را ثبت کند.

در صندوق‌های مختلط نیز صندوق مشترک نیکی گستران در صدر بازدهی این دسته از صندوق‌ها قرار گرفت البته که بازدهی آنوتنها 0.92 درصد بود.

در صندوق‌های درآمد ثابت نیز صندوق سپهر خبرگان نفت با ثبت بازدهی 0.64 درصدی در صدر این دسته از صندوق‌ها قرار گرفت.

در نهایت در صندوق‌های مبتنی بر کالا نیز صندوق طلای سرخ نو ویرا با ثبت بازدهی قابل قبول 2.06 درصدی توانست در صدر این دسته از صندوق‌ها قرار بگیرد.

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

صندوقها 14 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی:

صندوقها 14 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط:

صندوقها 14 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت:

صندوقها 14 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا:

صندوقها 14 تیر

مرجع: اقتصاد آنلاین

برگرفته از سیگنــال

دیدگاهتان را بنویسید