صدا و سیما/ سخنگوی صنعت برق درباره طرح برق رایگان گفت: خانه‌های خالی از سکنه و سکونتگاه‌های موقتی مانند باغ ویلاها، شامل تخفیف صددرصدی برق امید نیستند.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه طرح برق امید برای مشترکان کم مصرف است، افزود: این طرح برای مشترکان شهری و ر وستایی می‌باشد که میزان مصرف برقشان طبق الگوی تعیین شده است.

وی گفت: این تخفیف‌ها به سکونت گاه‌ها و منازلی که سکنه‌ای ندارند و یا در برخی مواقع سال مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اختصاص نیافته است. این تخفیف به معنای صفر شدن همه اعداد موجود در قبض است یعنی آبونمان، بیمه و عوارض نیز دریافت نمی‌شود.

به گفته این مقام مسئول در هر قبض برق ۱۰۰ تومان برای حق بیمه حوادث از مشترک دریافت می‌شود که در زمان خسارت ناشی از نوسانات شبکه برق به مشترک پرداخت می شود؛ در این طرح حق بیمه را توانیر پرداخت می‌کند و مشترک همچنان شامل بیمه و پرداخت خسارت خواهد شد.