سایت ارزی (Arzee)/ سخنگوی دولت درباره وضعیت واگذاری «دارا دوم» گفت: مطابق مصوبه هیئت دولت تمام موانع واگذاری دارا دوم بررسی و از چهارشنبه آماده واگذاری خواهد شد.