تسنیم/ «طاهری» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مواد اولیه داخلی با نرخ بازار‌های آزاد به خودروسازان فروخته می‌شود.