اکو ایران/ سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ امروز اعلام کرد که دولت در اصلاحیه جدید بودجه برای سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل مالیات اضافه کرده است. او بعد از این خبر توضیح داد که مالیات کدام بخش ها افزایش پیدا کرده اما در میان آنها مالیات بر واردات خودرو دیده نمیشد، موضوعی که نشان می دهد دولت به تصمیم خودش برای عدم واردات خودرو در سال آینده ایستاده است.