سایت ارزی (Arzee)/ تولید مسکن بدون شک یکی از مهمترین متغیرهای موثر در قیمت این کالای مصرفی است.

هر چند وزیر راه و شهرسازی نظر دیگری دارد و در اظهار نظرهای خود علت گرانی مسکن را در کمبود مسکن نمی‌داند!

با این حال ساخت و ساز طی سال‌های 91 تا 98 تقریبا به نصف رسیده است.