تجارت نیوز/ در خرداد ماه امسال تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای افزایش یافت اما نسبت چک‌های برگشتی نیز صعود کرد. به طوری که مبلغ چک‌های برگشتی به بیشترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است.
 
در خرداد ماه امسال تعداد و ارزش چک‌های مبادله‌ای افزایش یافت اما نسبت چک‌های برگشتی نیز صعود کرد. به طوری که مبلغ چک‌های برگشتی به بیشترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است.

امروز بانک مرکزی در ادامه روند انتشار ماهانه گزارش آمارهای چک‌های مبادله‌ای، آمار و ارقام مربوط به چک‌های مبادله‌ای را در خرداد ماه ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، روند صعودی استفاده از چک در مراودات همچنان ادامه دارد اما نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها، چه از نظر مبلغ و چه از نظر تعداد چک‌ها در حال افزایش است.

کدام استان‌ها بیشتر از چک استفاده می‌کنند؟
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در خرداد ماه امسال بیش از 7.9 میلیون فقره چک مبادله شده است که مجموع ارزش این چک‌ها به بیش از 503 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب، آمار چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد سه درصد و از نظر مبلغ 4.6 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است.

بررسی آمار چک‌های مبادله‌ای به تفکیک استان‌های کشور نشان می‌دهد که در خرداد ماه امسال، حدود 2.6 میلیون فقره معادل 32.6 درصد از کل چک‌ها در استان تهران رد و بدل شده‌اند. استان‌های اصفهان با 10.6 درصد و خراسان رضوی با 6.9 درصد نیز در رده‌های بعدی قرار دارند بیشترین استفاده از چک قرار دارند. بنابراین بیش از نصف چک‌ها در این سه استان مبادله شده‌اند.

از نظر مبلغ چک‌های مبادله‌ای نیز این سه استان بیش از 62 درصد از کل مبادلات را به خود اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری که شهروندان تهران 49 درصد، اصفهان 7.9 درصد و خراسان رضوی 5.2 درصد از کل مبلغ چک‌ها را مبادله کرده‌اند.

تداوم روند افزایشی چک‌های برگشتی
دیگر نکته قابل توجه گزارش بانک مرکزی، تداوم روند صعودی چک‌های برگشتی در خرداد ماه است. به طوری که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای از نظر تعداد برای دومین ماه متوالی و از نظر ارزش برای سومین ماه متوالی افزایش یافت.
آمار منتشر شده در این گزارش حاکی از آن است که در خرداد ماه سال جاری حدود 659 هزار فقره چک معادل 8.3 درصد از کل چک‌ها برگشت خورده‌اند. این در حالی است که این نسبت در خرداد ماه سال گذشته 9.5 درصد بوده و در اردیبهشت ماه امسال، 7.8 درصد ثبت شده است.

بررسی این موضوع از دیدگاه مبلغ چک‌ها نیز نشان می‌دهد آمار چک‌های برگشتی در خرداد ماه امسال به بیشترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده است. به طوری که در خرداد ماه بیش از 58.5 هزار میلیارد تومان معادل 11.6 درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورده‌اند؛ در صورتی که این نسبت برای دوره مشابه سال گذشته معادل 10.9 درصد بوده و در اردیبهشت 1402 به 10.7 درصد رسیده است.

خوش‌حساب‌ترین و بدحساب‌ترین استان‌ها کدامند؟
نگاهی به آمار نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها به تفکیک استان‌ها نشان می‌دهد که 11.6 درصد از چک‌ها در استان خراسان شمالی برگشت می‌خورند. پس از آن نیز استان‌های کردستان با 11 درصد و ایلام با 10.9 درصد، بیشترین آمار چک برگشتی را دارند. از سوی دیگر اما مردم استان‌های گیلان، خوزستان و مازندران، کمترین آمار چک‌های برگشت‌خورده را ثبت کرده‌اند.
در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺶ از 204 ﻫﺰار ﻓﻘﺮه چک ﺑﻪ ارزش ﺣـﺪود 25 ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد تومان برگشت داده شده، این میزان از نظر ﺗﻌﺪاد 7.9 درﺻﺪ و از ﻧﻈـﺮ ارزش، 10 درصد کل چک‌های مبادله‌ای در این استان است.