تجارت نیوز/قیمت ارز صرافی ملی در اولین هفته ماه شهریور روندی افزایشی داشت به طوریکه قیمت دلار نسبت به هفته گذشته ۶۰۰ تومان بالا رفت و با مرز ۲۳ هزار تومان به رقم ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

  قیمت دلار در صرافی ملی در هفته ابتدایی ماه شهریور، 600 تومان افزایش یافت و سرانجام در پایان هفته با ثبت رقم 23 هزار و 100 تومان به کار خود پایان داد.
روز شنبه نرخ ارز در صرافی ملی همانند روز پنج‌شنبه گذشته بود و تغییری نداشت که قیمت دلار در رقم 22 هزار و 50 تومان و قیمت یورو در رقم 26 هزار تومان ثابت ماند.

روز یکشنبه با وجود تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ ارز در صرافی ملی کاهش یافت و قیمت دلار با افت 150 تومانی به رقم 21 هزار و 900تومان و قیمت یورو نیز با افت 100 تومانی به رقم 25 هزار و 900 تومان رسید.
در سومین روز هفته و با آغاز به کار بازارهای جهانی، نرخ دلار در صرافی ملی 390 تومان افزایش یافت که در ادامه فعالیت بازارها دلار و یورو بار دیگر گران شد و قیمت دلار به رقم 22 هزار و 450 تومان و قیمت یورو نیز به رقم 26 هزار و 600 تومان رسید.
روز سه‌شنبه نرخ ارز در صرافی ملی در ابتدای روز افزایش یافت که در ادامه فعالیت بازارها دلار و یورو 50 تومان ارزان شدند و قیمت دلار به رقم 22 هزار و 500 تومان و قیمت یورو به رقم 26 هزار و 700 تومان رسید.

روز چهارشنبه نرخ ارز در صرافی ملی کاهش یافت و قیمت دلار با کاهش 80 تومانی به رقم 21 هزار و 800 تومان و قیمت یورو نیز به رقم 25 هزار و 600 تومان رسید.

روز پنج‌شنبه نرخ ارز در صرافی ملی در ابتدای روز افزایش یافت که در ادامه فعالیت بازارها بار دیگر شاهد رشد ارز بودیم و سرانجام قیمت دلار به رقم 22 هزار 500 تومان و قیمت یورو به رقم 26 هزار و 700 تومان رسید.

روز جمعه نیز قیمت ارز صرافی ملی اعلام شد که نسبت به روز پنج‌شنبه تغییری نداشت.