اکو ایران/ بازار سرمایه امروز شاهد ریزش شاخص کل به میزانی در حدود ۱۱ هزار واحد بود و شاخص کل به کانال یک میلیون و دویست هزار واحدی بازگشت.

بازار ارز امروز نیز روند کاهشی داشت و همچنان در کانال ۲۴ هزار تومانی قرار دارد.سکه نیز امروز به زیر ۱۱ میلیون تومان رفت.