فردای اقتصاد/ محسن سیار، کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: انتظار می‌رفت اواخر خرداد یا اوایل تیر شاخص کل از کنجی که در آن گیر افتاده بود، خارج شود اما انتشار نامه نرخ خوراک، این سناریو را تغییر داد و حالا به نظر می‌رسد روند منفی و خسته‌کننده بازار ادامه‌‌دار باشد. بازار وزن چندانی به اخبار نمی‌دهد، اگر در روند نزولی فعلی بهترین اخبار مثبت از موضوع نرخ خوراک به بازار مخابره شود نیز بعید به نظر می‌رسد تاثیر ماندگاری در بازار داشته باشد. 

در این میان گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها امیدوار کننده و مثبت ارزیابی می‌شود اما به دلیل شرایط فعلی، این گزارش‌ها چندان مورد اقبال قرار نگرفتند.