سایت ارزی (Arzee)/ روایت مدیرعامل ایران خودرو از شیطنت‌های عربستان در فضای مجازی برای بهم زدن بازار خودرو و پیمان شکنی فرانسوی ها.