سایت ارزی (Arzee)/ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: تا کنون ۳۰۰ روستا تحت پوشش طرح روستای بدون بیکار قراردارند و تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۴۵۰ روستا خواهد رسید.

«اصغر نورالله زاده» افزود: روستاهای مورد نظر برای اجرای طرح روستای بدون بیکار شناسایی شده و در پروسه تامین مالی است، بنابراین تا پایان ۱۴۰۰ به تعداد شهرستان‌ها، روستای بدون بیکار خواهیم داشت یعنی حدود ۴۵۰ روستا.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: در نظر داریم در برخی روستاها که ظرفیت بالایی وجود داشته و مردم استقبال کردند طرح روستای بدون بیکار را در بخش‌ها نیز اجرا کنیم و هدفگذاری بعدی این است که در سال ۱۴۰۱ هر بخش یک روستای بدون بیکار داشته باشد.

وی تاکید کرد: رویکرد صندوق کارآفرینی امید در روستای بدون بیکار این است که کسب و کارهایی که در روستاها مزیت رقابتی دارد حمایت مالی کند.

نورالله زاده افزود: این کسب و کارها در بخش‌های مختلف بازرگانی، تولید، توزیع لجستیک است همچنین کسب کارهایی که می‌تواند عامل مزیت باشد در تامین مالی مدنظر قرار می‌دهیم و تا همه افرادی که برای راه‌اندازی کسب وکار خود متقاضی دریافت تسهیلات هستند، وام دریافت کنند.