فارس/ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در نامه‌ای به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات مواد شوینده و صابون را بلامانع اعلام کرد.

صادرات مواد شوینده و صابون طی نامه‌ای از وزارت صنعت به گمرک بلامانع اعلام شد. در نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردت وزارت صنعت، ‌مدن و تجارت به علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران رفع ممنوعیت صادرات مواد شوینده و صابون اعلام شد. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای شامانی

مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران 

موضوع: صادرات اقلام شوینده و صابون 

با سلام و احترام 

به پیوست تصاویر نامه‌های شماره 99.100/40937 مورخ 1399.11.28 معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت و شماره 60.287784  مورخ 1399.11.27 معاون بازرگانی داخلی و ضمائم آن در خصوص صادرات اقلام شونیده صابون ارسال می‌شود. 

صادرات انواع صابون ذیل تعرفه 3401 و انواع شوینده ها تحت ردیف های 34022010، 34022029، 34022090 تا اطلاع ثانونی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است. 

سعید عباسپور

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات