اکو ایران/ این روزها که شاخص بعد از یک رشد کوتاه، دوباره روند نزولی گرفته است، بسیاری از سهامداران می‎خواهند بدانند استراتژی آن‎ها در ادامه باید چگونه باشد.

آیا این رفتار صحیحی است که با اولین مثبت شدن بازار پول خود را خارج کنند، یا باید منتظر بمانند تا این روزهای افت بازار را جبران کنند. در این برنامه دیده‎بان بورس از کارشناس برنامه، الهه ظفری، پرسش‎های زیر را مطرح کرده‎ایم:
در این روزها رفتار سهامداران را چگونه ارزیابی می‎کنید؟
رفتار سهامداران عمده را چطور می‎بینید؟
سهامداران برای روزهای آتی بازار باید چه برنامه‎ای داشته باشند؟
مولفه‎های رشد پیشین شاخص چه بود؟