صدا و سیما/شاخص کل بورس با رشد ۹ هزار واحدی، امروز ۱۵ شهریور ۹۹ به عدد یک میلیون و ۶۴۲ هزار واحد رسید.

 در ابتدای معاملات هفتگی بورس امروز ۱۵ شهریور ۹۹، شاخص کل با رشد ۹ واحدی به عدد یک میلیون و ۶۴۲ هزار واحد و شاخص هم وزن نیز با افت ۲ هزار و ۶۳۶ واحدی به عدد ۴۴۶ هزار واحد رسید.
از برترین صفوف خرید نماد‌های ثبهساز، ولپارس، امین، وسخراج، کاوه، وبصادر، فملی، آرمان، فخوز، وتجارت، فارس، شبندر، کگل، شتهران و پرحجم‌ترین صفوف فروش نماد‌های خزامیا، خگستر، خساپا، شستا، وسینا، خودرو، وخارزم، چکاپا، برکت، سینا، وساپا، خپارس است.
در بازار امروز، فلزات اساسی معاملات مثبتی را تجربه می‌کنند ضمن اینکه بانکی‌ها نماد دی٬ ونوین و سمایه با فشار فروش داد و ستد می‌شوند وتجارت٬ وبصادر٬ وپاسار و وملل متعادل اند.