سایت ارزی (Arzee)/ قیمت جهانی فلز مس در حالی دوباره از رقم ۳ دلار برای هر پوند بالاتر رفت که افزایش تقاضای چین با کاهش عرضه از سوی آمریکای جنوبی، آمریکا و آفریقا، به علت پاندمی کرونا روبرو شده است.

به گزارش اویل‌پرایس، قیمت جهانی فلز مس در حالی دوباره از رقم ۳ دلار برای هر پوند بالاتر رفت که افزایش تقاضای چین با کاهش عرضه از سوی آمریکای جنوبی، آمریکا و آفریقا، به علت پاندمی کرونا روبرو شده است.
بر این اساس، سطح قیمت ۳ دلار از لحاظ بار روانی‌ که در بازار ایجاد می‌کند، بسیار پر اهمیت است.
قیمت هر پوند مس برای تحویل در ماه دسامبر در بورس فلزات نیویورک، به ۳.۰۱۲۰ دلار رسید (معادل ۶,۶۰۵ دلار برای هر تن).
به این ترتیب رشد قیمت مس در سال جاری به بیش از ۸ درصد رسید.
کارشناسان بر این باورند که اگر قیمت سقوط کرده مس تحت تأثیر پاندمی کرونا در ماه مارس را مبنا قرار دهیم، رشد قیمت مس از آن زمان تا کنون به ۵۲ درصد رسیده؛ در حالی که تحت تأثیر پاندمی کرونا، میزان مصرف این فلز صنعتی امسال ۳ تا ۴ درصد سقوط می‌کند، اما تأثیر سقوط میزان تولید معدن‌های مس از تأثیر این کاهش مصرف بیشتر بوده است.