سایت ارزی (Arzee)/بزرگ ترین اقتصاد اسکاندیناوی بیش از هشت درصد کوچک شد.

در سه ماهه دوم امسال رشد اقتصادی سوئد به منفی ۸.۳ درصد رسیده که این رقم، کمترین رشد اقتصادی این کشور از زمان ثبت آمارهای فصلی رشد تاکنون محسوب می شود. این رشد بسیار پایین تر از رکورد قبلی مربوط به سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ محسوب می شود که اقتصاد این کشور ۳.۸ درصد کوچک تر شده بود.  

در بین بخش های مختلف، رشد مخارج مصرف کننده منفی ۷.۷ درصد و سرمایه گذاری ثابت منفی ۴.۵ درصد اندازه گیری شده است.

با وجود آن که استکهلم به نسبت سایر پایتخت های اروپایی تعطیلی های بسیار کمتری را برای مقابله با کرونا اعمال کرد، بسیاری از کسب و کارها در این کشور با مشکلات مالی زیادی مواجه شده اند. با این حال رشد اقتصادی این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارد. طی همین بازه زمانی متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور عضو منطقه یورو معادل منفی ۱۲.۱ درصد و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا منفی ۱۱.۹ درصد بوده است.

دولت سوئد انتظار دارد اقتصاد این کشور امسال هفت درصد کوچک شود و برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور ۲۵۰ میلیارد کرون تخصیص داده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر کشور اروپایی یعنی اتریش در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به منفی ۱۰.۴ درصد رسید که این نرخ رشد ۹.۹ درصد کمتر از نرخ رشد ثبت شده در فصل قبل و کمترین رشد فصلی ثبت شده درطول تاریخ معاصر این کشور از زمان ثبت آمارها در سال ۱۹۹۶ بوده است.  

در بین بخش های مختلف، بیشترین کاهش مربوط به مخارج خانوار با منفی ۱۱.۵  درصد بوده است. طی این مدت سرمایه ثابت نیز ۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. کرونا روی عملکرد تجارت خارجی اتریش نیز تاثیر گذاشته است تا جایی که در بازه زمانی فوق میزان واردات نسبت به سه ماهه قبل ۱۴.۴ درصد و میزان صادرات ۱۰.۳ درصد کمتر شده است.