اکو ایران/ بازار کار برای زنان تحصیلکرده بهتر از مردان تحصیلکرده است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد وضعیت زنان تحصیلکرده در بازار کار، بهتر از مردان تحصیل‌کرده است.

نسبت اشتغال زنان تحصیلکرده به روایت آمار وضعیت بهتری دارد.

بررسی آمارها حاکی از آن است که، زنان فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل، با اختلاف نسبت اشتغال بالاتری از میانگین کشور دارند.

محصلان کدام رشته‌های تحصیلی وضعیت بهتری در بازار کار دارند؟