تسنیم/ درحالی که قیمت کود های شیمیایی دارای مواد اولیه وارداتی بیش از ۴ تا ۷ برابر افزایش یافته حدود ۱۲۰ هزار تن کود فسفات و پتاسه در گمرک رسوب کرده است.

قیمت کودهایی که دارای ماده اولیه وارداتی است با برداشته شدن ارز 4200 تومان و افزایش نرخ ارز نیمایی در بازار  به شدت افزایش یافته به طوری که بر اساس نامه ای که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد این قیمتها در مقایسه با ابتدای سال گذشته بیش از 400 تا 700 درصد رشد داشته است.

پیگیری‌ها نشان می هد که بانک مرکزی برای ترخیص کود های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با ارز نیمایی ( بیش از 21 هزار تومان) با مشکل مواجه است به طوری که محموله سه کشتی وارداتی در گمرک و در انبارهای تحت اجاره این شرکت دولتی باقی مانده و امکان ترخیص ندارد.

بنابراین گزارش محسن احمد مخبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید 10 برابر کرده است.

وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی گیرد.

بار موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران حدود 100 تا 120 هزار تن کود های فسفاته و پتاسه است اما ارز مورد نیاز حتی با قیمت نمیایی نیز اختصاص نمی یابد.

افزایش قیمت کود و سایری نهاده های کشاورزی چالش جدی برای بخش کشاورزی به ویژه کشاورزان خرده پا ایجاد کرده است به طوری رئیس نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که تولید در این شرایط برای کشاورزان خرده پا که 80 درصد کشاورزان کشور را تشکیل می دهد صرفه اقتصادی نخواهد داشت.