دنیای اقتصاد/ چگونگی شناسایی خانه های خالی، مسئله مهمی است که در خصوص این خانه ها وجود داشته و دارد. شورای نگهبان نیز یکی از ایرادات وارد به طرح دو فوریتی مالیات بر خانه های خالی را تعریف نشدن عنوان خانه های خالی دانسته است. با این حال، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، جزئیاتی را در این خصوص بیان کرد که نشان می دهد از مجموعه ای از اطلاعات و حتی مکان یابی موبایل افراد استفاده خواهد شد.

به گزارش سایت ارزی (Arzee)، پروانه اصلانی با اشاره به اجرایی شدن سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: روزانه 100 هزار پیامک به مالکان بیش از  یک واحد مسکونی ارسال می شود و این افراد دو هفته فرصت دارند که با خود اظهاری، وضعیت خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد خود را مشخص کنند. تا پایان تابستان نیز خانه های خالی مشخص می شود و این واحدها به سازمان مالیاتی معرفی می شوند.وی در پاسخ به این سوال که اگر قرارداد صوری اجاره بسته شود یا کنتور واحد مسکونی کار کند، چگونه از وضعیت خالی بودن آن مطلع می‌شوید، گفت: هم اکنون روش خود اظهاری را با داده هایی که از طریق تقاطع اطلاعاتی به دست می آوریم راستی‌آزمایی می کنیم
 و برای کسانی که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جریمه‌های سنگین مالیاتی در نظر گرفته شده است.اصلانی افزود: یکی از روش های احراز استقرار افراد در یک خانه موبایل آن هاست که در این زمینه وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی همکاری می کند. همچنین بسیاری دیگر از دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان متصل شده اند. هرچند معتقدم با همان روش خود اظهاری وضعیت سکونت بسیاری واحدها شفاف می‌شود و انتظار می رود در این مدت دو تا سه سال تمام اطلاعات املاک کل کشور در سامانه ثبت شود.