سایت ارزی (Arzee)/سخنگوی دولت گفت: اظهارات مربوط به دستکاری در بورس بی‌اساس است. فراز و نشیب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعاً حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است.

علی ربیعی در گفتگو با رادیو تهران درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: آدمهایی که به بورس می‌آیند باید بدانند که بورس فراز و نشیب دارد. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد که روند بورس پایین نیامده است؛ بالا رفته و پایین نیامده است.

وی با اشاره به نوسانات گفت: چند عامل وجود دارد وقتی عرضه به موقع نباشد و یا عرضه و تقاضا متناسب نباشد یا اینکهدلار و ارز بالا و پایین می‌شود نیز در بورس موثر است. ارز بالا برود بورس بالا می‌رود و ارز پایین بیاید پایین می آید.

ربیعی گفت: اثر روانی نیز در بورس موثر است. شنوندگان بدانند ما حمایت می کنیم نه اینکه مداخله می کنیم. دیدم از نمایندگان جوری می گوید که انگار دولت یک ناظر بی‌طرف است. مردم باید مورد حمایت دولت باشند. بحث حمایت با دخالت متفاوت است.

وی گفت: اظهارات مربوط به دستکاری در بورس بی‌اساس است. فراز و نشیب‌ها عوامل متعدد دارد؛ قطعاً حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است.

سخنگوی دولت گفت: ما چرا گفتیم به بورس برویم چون که سهام خریداری می‌شد و تولید رونق می‌گرفت و نقدینگی بازار هم جمع می شد و بازار سرمایه مورد توجه دولت است.