اکو ایران/ محاسبات نشان می‌دهد که در جریان فروش خودروهای شرکت‌های بزرگ خودروسازی از روش قرعه‌کشی حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب خوش‌شانس‌ها شده، رقمی که از سرمایه‌ ملی برداشته شده و ‌می‌توانست برای فعالیت‌های ضروری‌تری هزینه شود.