نسیم/ سخنگوی انجمن فراورده‌های لبنی گفت: مشکلی در تولید کره نداریم. اما چون قیمت کره وارداتی با #ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزان تمام می‎شد اغلب تولیدکننده‎ها کره را وارد می‎کردند.