فارس/ تغییرات قیمت طلا تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. باتوجه به ویدئویی زیر رابطه معنادار طلا و ارز را ببینید.