سایت ارزی (Arzee)/ طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: حداقل ۳۰ درصد خودروهای ساخت داخل وابسته است و خودروی کاملا ملی نداریم.