فارس/ تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بلیط هواپیما در ایام نوروز گران نمی شود و شرکت های هواپیمایی در حال آماده سازی خود برای پروازهای نوروزی هستند.