سایت ارزی (Arzee)/ صدیف بیک زاده از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعفا کرد.

گزارش‌ها حاکی از این است که رئیس سازمان حمایت از این سمت استعفا کرده و وزیر صمت در حکمی سرپرست جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را منصوب کرده است.

گفتنی است سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسین فرهیدزاده را به عنوان سرپرست جدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منصوب کرده است.

اردیبهشت امسال، عباس تابش، رئیس قبلی سازمان حمایت هم از سمت خود استعفا کرد و بیک زاده جانشین او شد. او طی نامه‌ای به وزیر صمت شرایط حاکم بر بازار و نیاز به توان مضاعف در رأس مدیریت این سازمان و همچنین دلایل شخصی و مشکلات خانوادگی را عامل تقاضای استعفای خود عنوان کرده است.

وی از سال ۱۳۹۷ به سمت رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود.